DISCLAIMER

Deze website is eigendom van BEDUCO NV.

Contactgegevens

BEDUCO NV
WASSERIJSTRAAT 25
2900 SCHOTEN
Tel: 03/326 07 10
E-mail: info@beduco.be
Ondernemingsnummer: BE 0 426 099 818 – RPR: Antwerpen, afdeling Antwerpen

NV Beduco Petfood is onderdeel van Group Depre.

Algemene voorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Voorwaarden

De MyPetzone spaarzone is uitsluitend voor eindconsumenten, niet voor winkeliers, fokkers, asielen of andere commerciële instanties.

Ieder gebruik van de websites van NV Beduco is onderworpen aan deze voorwaarden. Het loutere gebruik van de website houdt in dat de gebruiker de hierin opgenomen voorwaarden voor gebruik van de website en van de producten en diensten die aangeboden worden integraal en onherroepelijk aanvaardt. NV Beduco behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze voorwaarden te wijzigen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de website en zullen automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

In principe kan u de website gebruiken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Het kan evenwel zijn dat bepaalde delen of het gebruik van bepaalde functionaliteiten slechts toegankelijk zijn op voorwaarde dat u bepaalde persoonsgegevens meedeelt. U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de websites van NV Beduco.

Meer informatie over het beleid van NV Beduco met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens en de verzameling van informatie op geautomatiseerde wijze vindt u terug via onze Privacy statement.

Beperking van de aansprakelijkheid

NV Beduco streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving en informatie maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie in zijn publicaties garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

NV Beduco is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving over gebruikers of derden, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

NV Beduco is ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid, enz. ….

Links naar andere websites

Voor informatie die, bij wijze van dienstverlening aan de gebruiker, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden, kan NV Beduco op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen intellectuele eigendom enz.

Schade

NV Beduco is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker door gebruik van de website. NV Beduco is ook niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via de websites.

Beschikbaarheid van de website

NV Beduco stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de websites maar kan niet garanderen dat de websites op elk ogenblik beschikbaar zijn, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. NV Beduco behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de website te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen. NV Beduco kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering noch kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere compensatie, tenzij in geval van opzettelijke fouten van de vennootschappen van NV Beduco.

Copyright – intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van de websites van NV Beduco zijn auteursrechtelijk beschermde werken, en mogelijk zijn zij ook anders beschermd. De websites zelf zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd, en ook als databank zowel door de auteurswet als door de databankenwet beschermd.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle betreffende eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan NV Beduco

Geen enkele van deze bestanddelen noch de websites zelf noch de op de websites aangeboden informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij NV Beduco hiervoor voorafgaand en schriftelijk toelating heeft gegeven.

Websites die niet tot NV Beduco behoren kunnen vrij linken naar de pagina’s van de websites van NV Beduco. De links vermelden telkens de naam van het bewuste medium. De gebruiker wordt steeds direct gelinkt naar de desbetreffende website van NV Beduco en dus zonder vertraging, zonder tussenstap en zonder dat de pagina’s in een frame van een andere website verschijnen. Voor gebruik van logo’s is vooraf de schriftelijke toestemming van NV Beduco vereist.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of niet afdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. Tenzij de voorwaarden van een product of dienst een andere bevoegdheid bepalen, is voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de website NV Beduco het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.
Ik geef je voedingsadvies
Ik geef je voedingsadvies

Voedingsadvies op maat van jouw hond

Welke voeding is ideaal voor je hond? Met onze adviezen en tips geef je je hond de voeding waar hij dol op is én die hem alle voedingsstoffen biedt die hij nodig heeft.

Dogblog

Alles wat je moet weten om je hond te geven wat hij nodig heeft en samen veel plezier te beleven natuurlijk.
  • Gezondheid
  • Voeding
  • Training & spelen
  • Wist-je-datjes
  • Huid & vacht
  • Gedrag
  • Spijsvertering
  • Gewicht

Blijf als eerste op de hoogte schrijf je in op onze nieuwsbrief

My Petzone
Hulp nodig?

stel uw vraag via:
My Petzone

Wasserijstraat 25
2900 Schoten
België
BTW BE0426.099.818
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Voornaam*
Naam*
E-mailadres*
Land*
Wij gebruiken enkele noodzakelijke functionele cookies om de site te laten werken zoals beschreven in onze cookie policy Door te klikken op ″accepteren″ stemt u hiermee in, bij weigering sluit deze site automatisch.